OFFICE NEKRETNINE - Železnička 26, Novi Sad

Offer a property

Home page > Terms of use

< Previous page

Pravila i uslovi korišćenja www.office-nekretnine.rs

Član 1 - Uvod

Sajt www.office-nekretnine.rs je vlasništvo kompanije ns group d.o.o. Novi Sad. Za vreme korištenja sajta www.office-nekretnine.rs, primenjuju se ovde navedena Pravila i uslovi korištenja, kao i svi važeći i primenjivi zakoni. www.office-nekretnine.rs zadržava pravo promene ovih Pravila i uslova korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodnog najavljivanja. Promene stupaju na snagu tek nakon njihovog objavljivanja.

Član 2 - Upotreba i zaštita podataka

www.office-nekretnine.rs  se trude da privatne i poverljive informacije korisnika sajta ili njegovih usluga čuva u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. Prilikom korštenja sajta www.office-nekretnine.rs, dužni ste osigurati potpunost, istinitost i tačnost podataka koje dajete. www.office-nekretnine.rs čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka oglašivača, tako da će oni biti korišteni samo u svrhu spajanja oglašivača i posetilaca. Ipak, www.office-nekretnine.rs ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja sajta www.office-nekretnine.rs, doći do tih informacija.

Korišćenjem sajta www.office-nekretnine.rs  saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu sa ovim Pravilima i uslovima korišćenja.

Član 3 - Zaštita autorskih prava

Podaci na sajtu www.office-nekretnine.rs  su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Autorska prava koja se odnose na sajt www.office-nekretnine.rs uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, slikovite sadržaje i druge grafičke prezentacije koje pripadaju sajtu www.office-nekretnine.rs te dozvolu davaoca usluge i/ili oglašivača. Podaci se mogu koristiti samo na određeni način predviđen ovim Pravilima i uslovima korišćenja. Korištenje podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuiranjem podataka, bez odobrenja sajta www.office-nekretnine.rs , postupate protivno Zakonu o autorskim i srodnim pravima i podležete sankcijama.

www.office-nekretnine.rs nije svestan bilo kakvog prekršaja autorskih prava i eventualni primećeni prekršaj nam treba odmah prijaviti, kako bismo mogli adekvatno reagovati.

Član 4 - Isključenje iz upotrebe, nadoknada štete

Korišćenje sajta www.office-nekretnine.rs je privilegija a ne pravo. www.office-nekretnine.rs zadržava pravo da u bilo kom trenutku može bilo kojem posetiocu oduzeti mogućnost pristupanja sajtu ili bilo kojem njegovom delu, odnosno oduzeti pravo korišćenja bilo kog servisa ili usluge sajta www.office-nekretnine.rs iz bilo kog razloga kojim se krše Pravila i uslovi korištenja, na bilo koji način ometa rad sajta ili na bilo koji način vređaju prava oglašivača i korisnika, odnosno kojeg www.office-nekretnine.rs smatra odgovarajućim.

www.office-nekretnine.rs zadržava pravo da iz dalje upotrebe stranica sajta isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi sajt www.office-nekretnine.rs, a naročito u smislu:

  • kopiranja sadržaja objavljenog na sajtu www.office-nekretnine.rs i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja

Član 5 - Garancija

www.office-nekretnine.rs ne garantuju:

  • tačnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda I usluga
  • nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost
  • da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
  • da će treća strana legalno koristiti stranice www.office-nekretnine.rs celo vreme

Član 6 - Odgovornost

www.office-nekretnine.rs, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koje mogu nastati direktno ili
posredno zbog:

  • korištenja sajta www.office-nekretnine.rs
  • korištenja sajtova na koje vode linkovi sa sajta www.office-nekretnine.rs
  • informacija na sajtu www.office-nekretnine.rs
  • postupaka koji su preduzeti ili nisu preduzeti u vezi sa informacijama na sajtu www.office-nekretnine.rs
  • upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo kojih od gore navedenih sajtova


Sajt www.office-nekretnine.rs  ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama sajtova trećih lica na koje možemo dopustiti privremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze sa sajtom www.office-nekretnine.rs , niti podržavanje takvih sajtova od strane sajta.

www.office-nekretnine.rs može sadržavati linkove prema drugim sajtovima, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću sajta www.office-nekretnine.rs  na taj način. Sajt www.office-nekretnine.rs može biti povremeno nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća.

Član 7 - Sudska nadležnost

Za sve zahteve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Beogradu.

Ns-group d.o.o. Novi Sad. zadržava pravo izmene sadržaja na web stranici www.office-nekretnine.rs  bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena.

Korištenjem sajta www.office-nekretnine.rs korisnik potvrduje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja sajta www.office-nekretnine.rs i da ih u celosti prihvata.

All information regarding the property, which is for sale, and from the source of this site, is considered reliable information. The Internet presentation as such is designed to present accurate information, but this type of presentation is subject to errors, omissions and price changes. All areas of buildings and land for sale are approximate. Exact dimensions can be obtained by seeking the services of a professional architect or engineer. The number of rooms listed in the property descriptions offered is not a legal conclusion. Each person should consult with their own lawyer, an architect, to estimate the exact number of rooms in the real estate in question, which can be used legally as bedrooms.